Rezultati online upitnika po zemljama

ITALYflag_italy

CROATIAFlag_of_Croatia

Greece-FlagGREECE

Energetski razredi razvijeni unutar okvira EU Direktive iz 2002. godine, nisu dovoljni da bi se garantiralo uspješno provođenje nZEB Direktive (na nacionalnom nivou).