Projektni konzorcij je uspostavljen u skladu s profesionalnim i obrazovnim iskustvom i kompetencijama u područjima relevantnim za projektiranje Passivhaus zgrada, kao i spremnost za širenje rezultata projekta nakon što se ovaj projekt privede kraju.

PASSIVHAUS INSTITUT (PHI), Njemačka
osnovan je 1996. godine kao nezavisni istraživački institut u Darmstadtu u Njemačkoj. Nakon što je razvio koncept troškovno učinkovitih Passivhaus zgrada, Institut je stekao dugogodišnje iskustvo u području istraživanja, simulacija, u osiguranju kvalitete projektnog rješenja, implementacije projektnog rješenja, projektne podrške, mjerenja i ocjenjivanja, obuci i širenju Passivhaus principa te iskustvo u cjelovitim, korak-po korak visoko energetski učinkovitim obnovama zgrada. PHI je bio znanstveni voditelj europskog projekta CEPHEUS  i odigrao značajnu ulogu u “Intelligent Energy Europe” projektu PEP EU, Passive On, Pass-Net, CEPH. PHI razvija materijale za obuku  i provodi obuku za arhitekte, inženjere i obrte. Ispiti se nude globalno četiri puta godišnje obučenim kandidatima kako bi postali ovlašteni Passivhaus projektanti ili ovlašteni Passivhaus konzultant ili ovlašteni Passivhaus izvođači radova. Danas postoji više od 4000 ovlaštenih Passivhaus projektanata diljem svijeta. Trenere takvih obuka također redovito obučava PHI.

ZERO ENERGY AND PASSIVHAUS INSTITUT FOR RESEARCH  (ZEPHIR), Italija
je nezavisan istraživački institut čiji je cilj promicanje Passivhaus principa i nZEB koncepta cijelim mediteranskim područjem, s naglaskom na Italiju. ZEPHIR nudi savjetovanje, ovlaštenje i obuku za projektante i izvođače radova za niskoenergetske zgrade. ZEPHIR ima brojne kvalificirane istraživače, među kojima se nalaze stručnjaci ovlašteni za izdavanje certifikata Passivhaus Instituta, certificirani Passivhaus treneri i projektanti kao i doktori znanosti i postdiplomske osoblje.  ZEPHIR je obučio nekoliko stotina ljudi u korištenju PHPP alata, kao i u temama dinamičkih simulacija, toplinskih mostova, analizi sunčevih dobitaka i zasjenjenja i u izvedbi niskoenergetskih zgrada. Njihove usluge također uključuju određivanje i mjerenje kvalitete zraka i validaciju klimatskih podataka.

HELLENIC PASSIVE HOUSE INSTITUT (H.P.H.I.), Grčka
osnovan je 2012. godine u Ateni. Organizacija je osnovana u odluci da se pridruže stručnosti znanstvenika iz područja inženjerstva, prava i komunikacije u cilju promicanja načela pasivnih zgrada u izgradnji sektora u Grčkoj i istočnom Sredozemlju. Institut je postao vodeća organizacija u Grčkoj za usvajanje Passivhaus standarda i njezine metodologije. Njihova misija je promicanje energetske učinkovitosti i Passivhaus standarda u industriji i vladi tako da se obrazuju profesionalci u građevinskom sektoru, nudeći znanstvenu i tehničku podršku lokalnim projektima, te u suradnji s tijelima javne vlasti, sveučilištima i drugim relevantnim organizacijama, koje sve prepoznale Passivhaus načela kao jedno od rješenja za provedbunZEB 31/2010 EU Direktive.

GRAĐEVINSKI FAKULTET SVEUČILIŠTA U ZAGREBU, Hrvatska
najstariji je građevinski fakultet u Hrvatskoj koji provodi sveučilišno obrazovanje na preddiplomskoj, diplomskoj i poslijediplomskoj razini u svim granama građevinarstva, kontinuirano razvija i unapređuje visoko obrazovanje, znanstvenoistraživačku djelatnost i cjeloživotno obrazovanje, te aktivno sudjeluje u razvoju struke i primjeni novih tehnologija. Znanstveni rad se na fakultetu provodi u okviru brojnih nacionalnih i međunarodnih znanstvenih projekata, među kojima su i projekti koji se bave istraživanjem i razvojem novih proizvoda, kao što je ECO-SANDWICH. Od strane Građevinskog fakulteta, projekt ECO-SANDWICH koordinira Zavod za materijale, uz suradnju ostalih djelatnika fakulteta. Fakultet je partner za edukaciju o upravljanju održivih projekata (Green Project Managment) kao i izvođenje cjeloživotnog programa za građevinske inženjere odobrenog od Ministarstva graditeljstva. Izvodi program za edukaciju ovlaštenih revizora za energetsku učinkovitost zgrada i licenciranu infracrvenu obuku (Infrared training) za stručnjake u termografiji.

Koordinator projekta, OIKON d.o.o. –Institut za primijenjenu ekologiju, Hrvatska
je multidisciplinarno poduzeće koje se bavi pitanjima zaštite okoliša, koje je uspješno implementiralo više od 500 projekata, domaćih i međunarodnih. Oikon je sudjelovao u brojnim R&D, kao i obrazovnim projektima, a posljednji takav je projekt EU ERASME Projekt, te ima bogato iskustvo u upravljanju projektima. Oikon ima za cilj uspostaviti kapacitete u okviru novonastalog Odjela za održivu arhitekturu, koja će zaposliti postojeće Passivhaus stručnjake koji sudjeluju u ovom projektu i obučiti novu skupinu stručnjaka koji mogu iskoristiti sinergijske prednosti  Oikonovog postojećeg multidisciplinarnog znanja (o prirodnim resursima, klimi, modeliranju i energetskoj učinkovitosti), čime se stvaraju mogućnosti za budući razvoj projekata, stvaranje novih ideja i novih poslovnih prilika.

Zakoni nam ne mogu dati odgovor na pitanje o metodama proračuna i o načinu projektiranja  nZEB zgrada.