Jedostavna funkcionalna definicija Passivhaus standarda, koja ne sadrži nikakve numeričke vrijednosti i koja vrijedi za sva klimatološka područja glasi:„Passivhaus zgrade su zgrade kod kojih se toplinska udobnost (ISO7730) može postići samo pomoću dogrijavanja ili dodatnog hlađenja masene količine svježeg zraka , koji je potreban da bi se postigli uvjeti zadovoljavajuće kvalitete unutarnjih prostorija – bez potrebe za dodatnom cirkulacijom zraka.” Passivhuas kriteriji su jasni i nedvosmisleni, te proizlaze kako iz dosljedne integracije znanosti i arhitekture tako i iz strogog procesa verifikacije konačnog rješenja, projektantskog i izvedenog. Ono što razlikuje Passivhaus od postojećih sistema certificiranja, od tkz. „zelenih“ standarda, je njegova funkcionalna definicija. Passivhaus nije deskriptivni standard. Jedan od kriterija, godišnje potrebna energija za grijanje i/ ili hlađenje, od 15 kWh/(m2a) je samo grubo mjerilo i naravno da varira u različitim klimatskim uvjetima.
-Passivhaus kriterij grijanja i/ili hlađenja od 15 kWh/(m2a) nije fiksni?-
-Naravno da nije!-
-Sada zaista želim znati više!
-Upravo tu se nalaze začeci SEEDpass projekta
passivhaus-karta
 

Energetski razredi razvijeni unutar okvira EU Direktive iz 2002. godine, nisu dovoljni da bi se garantiralo uspješno provođenje nZEB Direktive (na nacionalnom nivou).