Definicijom do provedbe? 

Arhitekti, građevinski i strojarski inženjeri te ostali visokoobrazovani sudionici u graditeljskom projektu suočeni su s mnogobrojnim promjenama regulativa u pogledu energetske učinkovitosti, energetskih razreda i proračuna istih posljednjih nekoliko godina. Nedugo nakon uvođenja EPBD Direktive u Hrvatsku već je uslijedila daleko zahtjevnija obveza, prema kojoj svaka od zemalja članica mora definirati minimalni udio nZEB zgrada (eng. nearly Zero Energy Buildings) u ukupnom broju zgrada do kraja 2020 godine (Direktiva 2010/31/EU). Neke zemlje članice već su dale odgovor na način provedbe nZEB Direktive tako što su brzo i uspješno preuzele jedan od postojećih primjera dobre prakse, kao što je Passivhaus standard, kao temelj svoje nZEB definicije.
nZEB u Hrvatskoj je zakonski definiran početkom prosinca 2014. Definiran je numeričkim vrijednostima i istom metodologijom proračuna koja je do sada korištena za zgrade više energetske potrošnje. Nakon zakonskih okvira slijedi implementacija i provedba istih.

Na koji način se postiže nZEB standard zgrade i što pristup projektiranju nZEB zgrade razlikuje od uobičajene prakse?
Je li provođenje EPBD zakonske regulative na nacionalnom nivou dovoljno praktično iskustvo na temelju kojeg se nZEB regulativa može uspješno provesti?

Odgovore na ta pitanja potražite na našim stranicama.

 

 

Passivhaus kriterij grijanja ≤15 kWh/(m²a) nije fiksni...?                 Naravno da nije!