SEEDpass

projekt razvijen je u okviru novog europskog programa Erasmus + KA2 za stručno usavršavanje, koji je izmijenjena inačica prethodnog europskog programa Leonardo da Vinci. U okviru novog programa, koji je prvi puta stupio na snagu ove godine, podržavaju se aktivnosti, suradnja i alati koji su u skladu s ciljevima strategije Europa 2020. Naglasak Erasmus + programa je, između ostaloga, na uklanjanju umjetnih granica između različitih projekata te na poticanju novih međunarodnih oblika suradnje. SEEDpass projekt spada u prvu generaciju projekata u Hrvatskoj, financiranih iz tog europskog programa. Koordinator SEEDpass projekta je Institut za primijenjenu ekologiju – Oikon iz Hrvatske, uz ostale članove Konzorcija: Građevinski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Passivhaus Institut iz Njemačke (PHI), Hellenic Passive House Institute iz Grčke (HPHI) i The Zero Energy and PassivHaus Institute for Research iz Italije (ZEPHIR).

SEEDpass polazišta

Globalno važeća definicija nZEB-a ne postoji.

Ipak, nZEB Direktivu moramo provesti…!razvojne faze

SEEDpass međunarodni konzorcij detektirao je ovu problematiku oko provođenja nZEB-a na nacionalnoj razini te će kroz projekt ponuditi svoj odgovor na nZEB pitanja: producirat će Passivhaus obrazovne, regionalno prilagođene materijale (klimatski i po graditeljskoj tradiciji ) za arhitekte, građevinske i strojarske inženjere, koji će služiti kao temelj za uspješnu implementaciju nZEB Direktive. Sinergija međunarodnog Konzorcija osigurat će kvalitetu materijala, temeljem dosadašnjeg iskustva te temeljem dobivenih rezultata usporednih znanstvenih i terenskih istraživanja tijekom trajanja Projekta.

Passivhaus zgrade su zgrade kod kojih se toplinska udobnost (ISO7730) može postići (ali ne mora nužno samo na taj način!) samo pomoću dogrijavanja ili dodatnog hlađenja masene količine svježeg zraka , koji je potreban (higijenski nužno!) da bi se postigli uvjeti zadovoljavajuće kvalitete unutarnjih prostorija - bez potrebe (ali uz jednaku slobodu kao i kod svake druge zgrade!) za dodatnom cirkulacijom zraka (kao što je prirodna ventilacija).