Passivhaus kriterij grijanja ≤15 kWh/(m²a) nije fiksni...?                 Naravno da nije!