Zakoni nam ne mogu dati odgovor na pitanje o metodama proračuna i o načinu projektiranja  nZEB zgrada.