Online upitnik

Svrha ovog istraživanja je procijeniti znanje o projektiranju Passivhaus zgrada, kroz nekoliko podtematskih cjelina.Umjesto opće prisutnog naziva pasivna kuća u istraživanju koristimo naziv Passivhaus.
Ovo istraživanje je dio SEEDpass projekta, u prijevodu punog naziva: Jugo-istočno EU strateško partnerstvo za razvoj gotovo nul-energetskih zgrada putem stručnog usavršavanja u projektiranju Passivhaus zgrada (eng.South East Europe strategic partnership in vocational education and training in Passive House Design for nearly zero energy buildings development – SEEDPass), finaciranog od strane Europskog programa Erasmus+.
Unutar SEEDpass projekta razvijamo nove obrazovno stručne materijale potrebne za projektiranje Passivhaus zgrada, a namijenjene arhitektima, inženjerima građevinarstva i inženjerima strojarstva.
Ovo istraživanje ne uključuje prikupljanje Vaših osobnih podataka.Dodatno, ukoliko želite sudjelovati i u nagradnoj igri, molimo Vas da odgovorite na posljednje pitanje (ime i prezime, e-mail adresa). Ukoliko ne želite sudjelovati, odgovor na posljednje pitanje nije potreban. Sudjelovanjem u nagradnoj igri imate priliku osvojiti najnoviju verziju PHPP programskog paketa na hrvatskom jeziku s pripadnim korisničkim priručnikom. PHPP je posebno razvijen za precizni proračun energetske ravnoteže i projektiranje niskoenergetskih zgrada.
Konačna analiza ovog istraživanja i pobjednik nagradne igre bit će objavljeni na službenoj SEEDpass web stranici krajem siječnja 2015.

Prijeđite na anketu

Energetski razredi razvijeni unutar okvira EU Direktive iz 2002. godine, nisu dovoljni da bi se garantiralo uspješno provođenje nZEB Direktive (na nacionalnom nivou).